• Türkçe
  • Çocuk Randevu
  • Erişkin Randevu

ABOUT

INSTITUTIONS OF SERVICE

Prof. Dr. Koray Ağras'ın Çalıştığı

ARTICLES & PRESENTATIONS

Prof. Dr. Koray Ağras’ın 30 Eylül 2018 itibariyle, 17’si Science Citation İndex (SCI), 8’i SCI-expanded kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış toplam 25 İngilizce makalesi

PRIZES AND SCHOLARSHIPS

Aslan Y, Tuncel A, Aksüt H, Uzun B, Ağras K, Atan A, “Benign prostat hiperplazisi nedeniyle prostatektomi yapılan hastalarda cinsel fonksiyonlar etkileniyor mu?”, 1. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan

INVITED SPEAKER

Üroloji Ana Bilim Dalı, bünyesindeki Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı ile birlikte, 2006 yılında “European Board of Urology (EBU)”ye akredite